رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍وری‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۴-
‏عنوان و نام پديدآور : رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وری‌ه‍م‍دان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : قم: قدس‏‫، ۱۳۷۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۱۲ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ بیست و ششم‬‏‫‭978-964-2549-81-8: ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ریال(چاپ بیست و ونجم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چاپ پنجم: بهار ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ بیست و پنجم: بهار ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ بیست و ششم: ۱۳۸۹.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌.
‏موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‬‮‭BP۱۸۳/۹‏‫‭‭/ن‌۹ر۵ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‬‮‭۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۴۶۱
 
   آدرس ثابت  رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۷۱۸۲ ‬
‪ ۱۴۸۲۰۶ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۷۱۸۳ ‬
‪ ۱۴۸۲۰۷ ‬
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۰۴۹۵ ‬
‪ ۵۹۲۲۵۰ ‬
۱
۱۳۸۳
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۰۰۲۵ ‬
‪ ۸۹۵۶۸۰ ‬
۴
۱۳۸۹
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۰۰۲۶ ‬
‪ ۸۹۵۶۸۱ ‬
۵
۱۳۸۹
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۳۹۷۷ ‬
‪ ۸۸۲۹۴۲ ‬
۶
۱۳۸۹
۲۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh