ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ف‍ردوس‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر م‍س‍ک‍و و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ ژول‌ م‍ول‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق.
Ferdowsi, Abolgasem
‏عنوان قراردادی : ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ف‍ردوس‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر م‍س‍ک‍و و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ ژول‌ م‍ول‌ / م‍ق‍دم‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ال‍ه‍ی‌ق‍م‍ش‍ه‌ای‌ ؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ، ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ن‍اه‍ی‍د ف‍رش‍ادم‍ه‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د(ص‌)‏‫، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۳، ۷۶۸ ص‌.‬: مصور ( بخشی رنگی ).
‏شابک : ‏‫‏‏۵۶۰۰۰ری‍ال‌‏‬‏‫: ‭‭‎9789643360115‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏۶۵۰۰۰ ریال‏‬(چاپ دوم) ؛ ‏‫‏‏۸۰۰۰۰ ریال‏‬(چاپ چهارم) ؛ ‏‫۹۶۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ پنجم‬‏‫‭964-5566-35-5 : ‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : چاپ هشتم ‬‬‬‏‫ :‭ 978-964-5566-35-5‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ پنجم: بهار ۱۳۸۴.
‏يادداشت : ‏‫چاپ هشتم : ۱۳۸۹ .‬‬
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۴ق
‏شناسه افزوده : م‍ول‌، ژول‌، ۱۸۰۰-۱۸۷۶م‌.، مصحح
‏شناسه افزوده : Mohl, Julius
‏شناسه افزوده : ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۹ -‏، مقدمه‌نویس
‏شناسه افزوده : ف‍رش‍ادم‍ه‍ر، ن‍اه‍ی‍د، ۱۳۴۷ -، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۴۴۹۰‏‫‭۱۳۷۷ ‮الف‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۲۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۸۹۵۱
 
   آدرس ثابت  ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ف‍ردوس‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر م‍س‍ک‍و و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ ژول‌ م‍ول‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۱۱۴۳۷ ‬
‪ PIR۴۴۹۰ ‬
۳
۳
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۴۷۱۷ ‬
‪ ۶۳-۱۷۲۱۸۲ ‬
۱
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۵۹۹۰ ‬
‪ ۶۸۵۸۵۹ ‬
۱۱
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۱۸۷۹ ‬
‪ ۳۷۷۷۷۲ ‬
۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۵۰۷۶ ‬
‪ ۴۱۳۸۲۳ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۵۰۷۷ ‬
‪ ۵۰۵۴۴۸ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۳۹۴۸۲ ‬
‪ ۱۷۰۱۷۲۵ ‬
۱۵
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۶۱۲۳ ‬
‪ ۶۵۳۸۱۳ ‬
۱۰
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۶۴۸۱ ‬
‪ ۲۰۰۱۳۱ ‬
۷
۱۳۷۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۲۴۲۴۰۹ ‬
‪ ۱۷۰۲۴۸۵ ‬
۵
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۹۰۲۰۳ ‬
‪ ۱۷۰۳۲۹۳ ‬
۱۷
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۳۴۴۶ ‬
‪ ۳۰۸۸۲۱ ‬
۱۴
۱۳۸۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh