ف‍ره‍ن‍گ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ری‍دی‌، س‍ی‍اوش‌
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌/ س‍ی‍اوش‌ م‍ری‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ن‍وروزی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ش‍ب‍رد.
ن‍گ‍اه‌: ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌، ،۹۲۴‎ 102‬ص‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎in Farsi‬)‎S. Moridi, A. Nowroozi. An economic dictionary ‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ت‌ - ج‌
‏موضوع : اق‍ت‍ص‍اد -- اص‍لاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
‏موضوع : اق‍ت‍ص‍اد -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏موضوع : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏شناسه افزوده : ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، . - ۱۳۲۷
‏رده بندی کنگره : HB۶۱‭/م‌۴ف‌۴
‏رده بندی دیویی : ۳۳۰/۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۸۵۱
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۱۴۴۲ ‬
‪ HB ۶۱ /م۴ف۴ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۵۷۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۵۷۸ ‬
۵
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۷۴۸۸ ‬
‪ ۱۶۸۴۲۲ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۷۴۸۹ ‬
‪ ۲۲۴۷۹۳۹ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۱۱۳۴۰ ‬
‪ ۹۵۴۸۸۵ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh