ت‍اری‍خ‌ ب‍خ‍ارا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍رش‍خ‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر‏‫، ۲۸۶ - ۳۴۸ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ب‍خ‍ارا / ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وب‍ک‍رم‍ح‍م‍دب‍ن‌ج‍ع‍ف‍ر ال‍ن‍رش‍خ‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍ون‍ص‍راح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌ن‍ص‍ر ال‍ق‍ب‍اوی‌؛ ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌زف‍رب‍ن‌ ع‍م‍ر؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ م‍درس‌ رض‍وی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍وس‌‏‫، ۱۳۶۳.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫س‍ی‌ و ی‍ک‌، ۴۴۳ص.‬‬
‏فروست : انتشارات توس‏‫؛ ۲۷۰.‬
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰ری‍ال‌‮‬ ؛ ‏‫چاپ سوم‬‏‫‏‭978-964-315-269-7 :‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ قبلی: ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌، ۱۳۵۱.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۳۷] - ۴۴۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : نثر فارسی -- قرن ۶ق
‏موضوع : بخارا (ازبکستان) -- تاریخ
‏شناسه افزوده : ق‍ب‍اوی‌، اح‍م‍دبن‌ م‍ح‍م‍د، قرن ۶ق.، ق‍رن‌ مترجم
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زف‍ر، ق‍رن‌ ۶ق‌.
‏شناسه افزوده : م‍درس‌ رض‍وی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۲۷۴-۱۳۶۵.مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DK۸۷۸‭/ن‌۵ت‌۲ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۸/۷۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۲۷۵۱
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ب‍خ‍ارا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۷۶۴۲ ‬
‪ ۶۳-۷۵۸۹۳ ‬
۲
۱۳۶۳
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۳۹۲۷ ‬
‪ ۶۳-۹۴۳۲۲ ‬
۵
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۴۳۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۴۴۳ ‬
۷
۱۳۶۳
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۹۸۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۲۳۵ ‬
۹
۱۳۶۳
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۳۶۴۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۸۹۳۳ ‬
۱۰
۱۳۶۳
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۰۲۵ ‬
‪ DK۸۷۸ /ن۵ت۲ ۱۳۶۳ ‬
۱۱
۱۳۶۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۰۹۳۶ ‬
‪ ۱۵۹۷۳۶ ‬
۴
۱۳۶۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۰۹۳۷ ‬
‪ ۱۵۹۷۳۷ ‬
۳
۱۳۶۳
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۵۷۸۵ ‬
‪ ۱۰۱-۱۲۵۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۸۷۳۲ ‬
‪ ۸۶۷۹۵۴ ‬
۶
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۸۷۳۳ ‬
‪ ۸۶۷۹۵۵ ‬
۸
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۵۸۲۳ ‬
‪ ۱۰۱-۵۳۳۷۷ ‬
۱۲
۱۳۶۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh