تلگرافاتی در خصوص امور مالی و تجاری
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۲۳۲/۱۹۹۷
‏عنوان : تلگرافاتی در خصوص امور مالی و تجاری[سند]
‏منشا : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. معاونت کتابخانه ملی
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۲۹۶ ق.‬‏‫۱۲۹۸ ـ ۱۲۹۹ ق.‬‏‫۱۳۰۵ ـ ۱۳۰۶ ق.‬‏‫۱۳۱۱ ـ ۱۳۱۲ ق.‬‏‫۱۳۱۴ ـ ۱۳۱۵ ق.‬‏‫۱۳۱۷ ـ ۱۳۳۳ ق.‬‏‫۱۳۳۶ ق.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۶ برگ ( ۱۰۶ ص.).‬
‏يادداشت : ‏‫کارتن شماره ۳۱.‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫تلگرافاتی مابین شهرهای مختلف در خصوص امور مالی و تجاری ، پرداخت وجه ، قیمت ها ، خرید و حمل اجناسی از قبیل قند و شکر ، چای ، کتیرا ، تریاک و غیره.‬
‏توصیفگر : تاجر کازرونی، عبدالغفار
کازرونی، محمد‌حسین‏‫، ۱۲۳۱؟ - ‏۱۳۱۲؟.‬
‏توصیفگر : شرکت مسعودیه
شرکت اسلامیه
‏توصیفگر : ت‍ل‍گ‍راف‌
Telegraph
ب‍ازرگ‍ان‍ان‌
Businessmen
شهرها و شهرستان‌ها
Cities and towns
قند و شکر
کتیرا
تریاک
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
Transport
چای
ابریشم
ت‍ج‍ارت‌
Commerce
ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ا
Prices
م‍ه‍ره‍ا
Seals
س‍ی‍اق‌
Register
امور مالی
Finance
‏مركز نگهداري سند : آرشيو ملي ايران
‏شناسه سند : ۲۳۲/۱۹۹۷
 
   آدرس ثابت  تلگرافاتی در خصوص امور مالی و تجاری
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
آرشيو ملي ايران- تهران
‪ ۲۳۲/۱۹۹۷ ‬
‪ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh