س‍رود ره‍ائ‍ی‌: گ‍زی‍ده‌ئ‍ی‌ از اش‍ع‍ار س‍ی‍اس‍ی‌، م‍ی‍ه‍ن‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از س‍ال‌ ۱۳۲۸ ت‍ا ۱۳۵۶
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ادی‍ب‌ ب‍روم‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۰۳ - ‏۱۳۹۵.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍رود ره‍ائ‍ی‌: گ‍زی‍ده‌ئ‍ی‌ از اش‍ع‍ار س‍ی‍اس‍ی‌، م‍ی‍ه‍ن‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از س‍ال‌ ۱۳۲۸ ت‍ا ۱۳۵۶/ اث‍ر ادی‍ب‌ ب‍روم‍ن‍د.
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: پ‍ی‍ک‌ دان‍ش‌‏‫، ۱۳۶۷.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫س‍ی‌ و پ‍ن‍ج‌ ،‌۵۵۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۸۰۰ ری‍ال‌‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [ ۵۵۵ ].
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏موضوع : سرودهای ملی و انقلابی ایرانی
‏موضوع : شعر سیاسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۷۹۵۳‭/د۸آ۱۶‏‫‭۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۱۷۳۱
 
   آدرس ثابت  س‍رود ره‍ائ‍ی‌: گ‍زی‍ده‌ئ‍ی‌ از اش‍ع‍ار س‍ی‍اس‍ی‌، م‍ی‍ه‍ن‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از س‍ال‌ ۱۳۲۸ ت‍ا ۱۳۵۶
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۵۱۷۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۵۱۷۰ ‬
۵
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۹۸۸۵ ‬
‪ ۸۷۳۳۰ ‬
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۹۸۸۶ ‬
‪ ۸۷۳۳۱ ‬
۲
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۸۱۵ ‬
‪ ۱۸۵۷۹۳ ‬
۳
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۴۰۸۶۳ ‬
‪ ۱۰۱-۶۲۱۲ ‬
۴
۱۳۶۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh