آن‍ات‍وم‍ی‌ ق‍درت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ال‍ب‍ری‍ث‌، ج‍ان‌ ک‍ن‍ت‌‏‫، ۱۹۰۸ - ۲۰۰۶ م‌.
Galbraith, John Kenneth
‏عنوان و نام پديدآور : آن‍ات‍وم‍ی‌ ق‍درت‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ان‌ ک‍ن‍ت‌ گ‍ال‍ب‍رای‍ت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ م‍ه‍اج‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)‏‫، ۱۳۷۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۲ص.‬
‏شابک : ‏‫۹۹۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬‏‫:‏‫‭978-964-12-0288-2‬‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The anatomy of power‬‮‮‬‮‮.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱؛ ۸۵۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۶ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍درت‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ش‍م‍س‍ا ت‍وس‍ط م‍ت‍رج‍م‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍درت‌.
‏موضوع : ‏‫قدرت (علوم اجتماعی)‬
‏شناسه افزوده : م‍ه‍اج‍ر، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ (م‍رادی‌)، ۱۳۲۳-
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HN۲۷۱‭/‮گ‌‬۲‮ک‌‬۲ ۱۳۷۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۳/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۲۴۳۱
 
   آدرس ثابت  آن‍ات‍وم‍ی‌ ق‍درت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۲۳۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۳۰۹ ‬
۳
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۶۸۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۶۸۰ ‬
۹
۱۳۸۹
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۸۱۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۸۱۷۴ ‬
۸
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۱۳۶ ‬
‪ ۱۲۲۸۰۸۱ ‬
۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۱۱۸۰ ‬
‪ ۱۸۹۹ ‬
۵
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۱۱۸۱ ‬
‪ ۲۸۰۱۷۶ ‬
۲
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۶۵۰۹ ‬
‪ ۱۱۰۷۱۱۱ ‬
۶
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۶۵۱۰ ‬
‪ ۱۱۰۷۱۱۲ ‬
۷
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۹۶۱۷۱۵ ‬
‪ ۱۲۹۶۷۷۱ ‬
۱۰
۱۳۹۶
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh