س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ۱۳۰۰ - ۱۳۵۷
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ه‍دوی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍اه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۰۹-
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ۱۳۰۰ - ۱۳۵۷/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍رض‍اه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ه‍دوی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌‏‫‏‏، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۶۱۲ ص.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۲۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫‬‭‏‫‭‭‎964-6743-22-6 :‬‬‬‬‬‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز، ۱۳۷۴
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۹۱] - ۵۹۷؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭DSR۱۴۸۰‭/م‌۸۶س‌۹ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۳۲۷/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۳۸۲۱
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ۱۳۰۰ - ۱۳۵۷
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۶۳۵ ‬
‪ ۶۳-۱۹۶۳۵ ‬
۱
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۵۸۳ ‬
‪ ۶۳-۷۴۹۹۸ ‬
۶
۱۳۸۶
۷
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۰۲ ‬
‪ DSR۱۴۸۰ /م۸۶س۹ ۱۳۷۷ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۷
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۳۹۶ ‬
‪ DSR۱۴۸۰ /م۸۶س۹ ۱۳۷۷ ‬
۹
۱۳۸۴
۶
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۵۸۸ ‬
‪ DSR۱۴۸۰ /م۸۶س۹ ۱۳۸۴ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۶۲۹۶ ‬
‪ ۴۱۵۴۶۸ ‬
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۶۲۹۷ ‬
‪ ۵۰۷۴۱۷ ‬
۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۷۶۶۶ ‬
‪ ۵۶۱۷۰۱ ‬
۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۷۶۶۷ ‬
‪ ۵۶۱۴۷۷ ‬
۵
۱۳۷۷
۶
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۸۱۸۶۶/ ‬
‪ ‬
۷
۱۳۸۶
۷
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۸۱۸۶۷/ ‬
‪ ‬
۸
۱۳۸۶
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh