رون‍د ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍رم‍ن‌، راب‍رت‌
‎Berman, Robert A.‬
‏عنوان و نام پديدآور : رون‍د ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ راب‍رت‌ ب‍رم‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ اک‍ب‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍رگ‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۱
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۲۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۶؛ ب‍ه‍ا: ۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Fade in: The screenwriting process‬.
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ن‌
‏شناسه افزوده : اک‍ب‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۶‏‫‬‭/ب۴ر۹ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۰۸/۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۸۲۱
 
   آدرس ثابت  رون‍د ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۲۳۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۲۳۱ ‬
۵
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۳۱۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۳۱۷ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۱۲۲۸ ‬
‪ ۹۲۳۰۹ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۱۲۲۹ ‬
‪ ۹۲۳۱۰ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۶۶۱۹۷ ‬
‪ ‭PN۱۹۹۶ /ب۴ر۹ ۱۳۷۳‬ ‬
۱
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۶۱۹۸ ‬
‪ ۳۰۰۹۲۱ ‬
۲
۱۳۷۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh