ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ض‍م‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ض‍م‍ی‍ری‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز.
ت‍ه‍ران‌: س‍اس‍ان‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۲۵۴ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-91325-2-X‬۷۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۱ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌" م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: راه‍گ‍ش‍ا، ۱۳۷۳
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۵۴ - ۲۵۳
‏عنوان دیگر : زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌
‏موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
‏موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : LA۱۳۵۱‭/ض‌۸ز۸ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۳۷۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۴۷۲۱
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۵۳۹۰ ‬
‪ ۶۳-۶۸۲۳۷ ‬
۲
۱۳۸۵
۱۱(ويرايش۳)
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۹۴۳۵ ‬
‪ LA۱۳۵۱ /ض۸ت۲ ۱۳۷۵ ‬
۳
۱۳۷۷
۷
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۹۴۳۶ ‬
‪ LA۱۳۵۱ /ض۸ت۲ ۱۳۷۵ ‬
۴
۱۳۷۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۰۰۰۲ ‬
‪ ۳۹۷۷۴۱ ‬
۱
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh