ش‍ی‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶ - ۱۳۱۲
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ی‍ع‍ه‌/ از ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌؛ [گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌]
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ال‍ه‍ام‌، ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : د، ۳۶۳ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار/ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌۷)
‏شابک : ‎964-6071-12-0‬۲۸۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ام‍ل‌ س‍ه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ ب‍ن‍ام‍ه‍ای‌ "ش‍ی‍ع‍ه‌ ی‍ک‌ ح‍زب‌ ت‍م‍ام‌"، "ن‍ق‍ش‌ ان‍ق‍لاب‍ی‌ ی‍اد و ی‍ادآوران‌ در ت‍اری‍خ‌ ت‍ش‍ی‍ع‌"، و "م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ب‍ودن‌" اس‍ت‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵؛ ب‍ه‍ا: ۷۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۶؛ ب‍ه‍ا: ۹۰۰۰ ری‍ال‌‎ISBN 964-6071-12-0‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۷۹؛ ۱۷۵۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍ل‍پ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۷۵۰۰ :۱۳۷۹ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۰۰۰ :۱۳۷۸ ری‍ال‌
‏عنوان دیگر : ش‍ی‍ع‍ه‌ ی‍ک‌ ح‍زب‌ ت‍م‍ام‌
‏عنوان دیگر : ن‍ق‍ش‌ ان‍ق‍لاب‍ی‌ ی‍اد و ی‍ادآوران‌ در ت‍اری‍خ‌ ت‍ش‍ی‍ع‌
‏عنوان دیگر : م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ب‍ودن‌
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭BP۲۳۳/۷/ش۴‏‫‬‭ ۷.ج ۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۱۴۱۱
 
   آدرس ثابت  ش‍ی‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۵۲۳۱ ‬
‪ ۶۳-۵۷۰۲۶ ‬
۹
۱۳۸۶
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۶۸۹۸ ‬
‪ ۶۳-۸۶۲۴۶ ‬
۱۱
۱۳۸۶
۱۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۸۸۴ ‬
‪ BP۲۳۳/۷ /ش۴،۷.ش ‬
۱
۱۳۷۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۳۳۰۵ ‬
‪ ۴۰۸۲۶۵ ‬
۳
۱۳۷۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۳۳۰۶ ‬
‪ ۴۰۸۲۱۸ ‬
۱
۱۳۷۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۳۶۳۹ ‬
‪ ۴۶۹۲۴۳ ‬
۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۳۶۴۲ ‬
‪ ۵۴۶۰۵۲ ‬
۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۵۶۹۸ ‬
‪ ۴۰۸۲۲۰ ‬
۲
۱۳۷۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۵۶۹۹ ‬
‪ ۴۷۳۱۲۲ ‬
۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۴۲۳۸ ‬
‪ ۴۴۸۹۹۱ ‬
۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۴۲۳۹ ‬
‪ ۴۴۸۳۲۱ ‬
۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۸۷۶۰ ‬
‪ ۳۴۶۰۹۵ ‬
۱۴
۱۳۸۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۲۸۸۲۲ ‬
‪ ۲۱۳۰۱۵۶ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۱۰
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۲۹۵۲۴// ‬
‪ ‬
۱۲
۱۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۲۹۵۲۵// ‬
‪ ‬
۱۳
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh