م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اح‍م‍دی‌، ب‍اب‍ک‌، ‏‫۱۳۲۷ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌/ ب‍اب‍ک‌ اح‍م‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۷۳.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۱۲ص.‬‬
‏فروست : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‎ ؛ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ر: ۲۳۸.
‏شابک : ‏‫۵۴۰۰ ری‍ال‌‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۹۰۰۰ریال‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫‬‭‭ 964-3050-06-8‬ :‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۶۸۰۰ ری‍ال‌(چاپ دوم)‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۹۵۰۰ ری‍ال‌(چاپ چهارم)‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال ‬‬‬‬‬‬‬‏‫: چاپ هفتم‬‬‬‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭‭978-964-305-006-1:‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۶۲۰۰۰ ریال(چاپ هشتم)‬‬‬ ؛ ‏‫۱۷۵۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‎Babak Ahmadi. Modernity and critical thought ‬‭‭.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۴.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ دهم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۸۶] - ۳۰۸.
‏موضوع : تجدد
‏موضوع : فراتجدد
‏رده بندی کنگره : ‏‫B۱۰۵‭‬ ‭/ت۳‏‫‬‭‭‮الف‬۳ ۱۳۷۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۱۴۰۱
 
   آدرس ثابت  م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۴۷۰ ‬
‪ B۱۰۵/ت۳ الف۳ ‬
۱۷
۱۳۷۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۴۲۱ ‬
‪ B۱۰۵/ت۳ الف۳ ‬
۱۲
۱۳۷۴
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۲۱۷ ‬
‪ B۱۰۵/ت۳ الف۳ ۱۳۷۳ ‬
۲۸
۱۳۹۲
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۱۰۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۷۴ ‬
۱۱
۱۳۷۴
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۵۹۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۰۱۸ ‬
۸
‏‫۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۵ ‬
‪ B۱۰۵ /الف۳ت۳ ۱۳۷۳ ‬
۱۶
۱۳۸۰
۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۷۶۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۷۶۲ ‬
۹
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۸۰۶۹ ‬
‪ ۱۳۲۲۴۵ ‬
۱۰
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۴۶۶ ‬
‪ ۲۲۲۰۴۶ ‬
۴
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۴۶۷ ‬
‪ ۲۲۲۰۴۵ ‬
۳
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۴۵۴۹ ‬
‪ ۴۰۷۵۲۲ ‬
۱
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۰۳۶۴ ‬
‪ ۳۱۴۸۱۲ ‬
۱۵
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۰۳۶۵ ‬
‪ ۳۱۳۲۸۳ ‬
۵
۱۳۷۳
۶
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۴۱۳۶۹۰ ‬
‪ ‭B۱۰۵/ت۳ ‮الف‬۳ ۱۳۷۳‬ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۳۶۹۱ ‬
‪ ۸۸۲۴۲۴ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۷۵۸۳۳ ‬
‪ ۹۶۳۵۱۵ ‬
۲۰
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۳۳۴۸ ‬
‪ ۸۹۶۹۵۹ ‬
۶
۱۳۸۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۳۳۴۹ ‬
‪ ۸۹۶۹۶۰ ‬
۷
۱۳۸۷
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۵۴۹۵ ‬
‪ ۱۱۷۹۲۲۳ ‬
۱۸
۱۳۹۱
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۵۴۹۶ ‬
‪ ۱۱۷۹۲۲۲ ‬
۱۹
۱۳۹۱
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۶۶۰۷ ‬
‪ ۱۵۲۳۱۴۶ ‬
۲۱
۱۳۹۲
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۶۶۰۸ ‬
‪ ۱۵۲۲۹۳۷ ‬
۲۲
۱۳۹۲
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh