اب‍زار و م‍واد در ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌، طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ک‍ارگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ک‍وچ‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وره‍ل‍س‍ت‌، وی‍ل‍ب‍رت‌، - ۱۹۲۳
‎Verhelst, Wilbert‬
‏عنوان و نام پديدآور : اب‍زار و م‍واد در ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌، طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ک‍ارگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ک‍وچ‍ک‌/ وی‍ل‍ب‍رت‌ و ره‍ل‍س‍ت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ب‍اغ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ن‍ر، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : [۳۲۰] ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ن‍ر۱۲)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۴۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Sculpture: tools, materials and techniques‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۳۲۰ - ۳۱۸
‏موضوع : پ‍ی‍ک‍رت‍راش‍ی‌
‏شناسه افزوده : ص‍ب‍اغ‍ی‌، ح‍ش‍م‍ت‌اله‌، ‏‫۱۳۳۸ - ‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : NB۱۱۴۰‭/و۴‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ۷۳۱/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۱۰۱
 
   آدرس ثابت  اب‍زار و م‍واد در ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌، طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ک‍ارگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ک‍وچ‍ک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۷۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۷۸۸ ‬
۳
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۰۳۸ ‬
‪ ۱۷۷۷۶۷ ‬
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۰۳۹ ‬
‪ ۱۷۷۷۶۸ ‬
۲
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh