ع‍ن‍اص‍ر س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ارف‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
‎Sharff, Stefan‬
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ن‍اص‍ر س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌/ اس‍ت‍ف‍ان‌ ش‍ارف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍اپ‍ور ع‍ظی‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۳۰۸ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-6634-11-7‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6634-11-7‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The structural elements of Hichcock's cinema‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Alfred Hitchcock's high vernacular: theory and practice‬.
‏موضوع : ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌، آل‍ف‍رد ج‍وزف‌، ۱۹۸۰ - ۱۸۹۹‎ -- Hichcock, Alfred‬ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
‏شناسه افزوده : ع‍ظی‍م‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۴۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PN۱۹۹۸/۳‭/ه‍۹ش‌۲
‏رده بندی دیویی : ۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۱۶۹۰
 
   آدرس ثابت  ع‍ن‍اص‍ر س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۱۶۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۱۶۷ ‬
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۷۶۲۰ ‬
‪ ۲۶۷۸۹۲ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۰۷۶۲۱ ‬
‪ ‭PN۱۹۹۸/۳ /‮ه‍‬۹‮ش‌‬۲‬ ‬
۱
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh