آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ر، ادوارد، - ۱۹۲۶
‎Behr, Edward‬
‏عنوان و نام پديدآور : آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور/ ادوارد ب‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ام‍ش‍اد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏فروست : (ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌۳)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۴۲۴ری‍ال‌(ب‍اج‍ل‍دش‍م‍ی‍ز)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The last emperor‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۴۷] - ۳۴۸
‏موضوع : پ‍وی‍ی‌، ۱۹۶۷ - ۱۹۰۶‎Pu-yi‬
‏موضوع : چ‍ی‍ن‌ -- ش‍اه‍ان‌ و ف‍رم‍ان‍روای‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ک‍ام‍ش‍اد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : DS۷۷۳‭/ب‌۴آ۳ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ۹۵۱/۰۳۰۹۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۶۹۰
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۷۶۲ ‬
‪ ۱۰۱-۳۸۷۳۲ ‬
۸
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh