ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د: ش‍ام‍ل‌ واژه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ م‍ص‍طل‍ح‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍م‍ی‍د، ح‍س‍ن‌، - ۱۳۵۸.
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د: ش‍ام‍ل‌ واژه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ م‍ص‍طل‍ح‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ع‍م‍ی‍د.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۷۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳ ج‌. ( ۲۵۳۹ ص‌ ‬): م‍ص‍ور .
‏شابک : ۶۰۰۰۰ری‍ال‌( دوره‌س‍ه‌ج‍ل‍دی‌ )‏‫: ‎964-00-0154-6‬ ؛ ۱۷۰۰۰۰ ریال( دوره سه جلدی ، چاپ دهم )‏‫: 9640001589 ؛ ( ج.۱ )‏‫: 964000376X ؛ ( ج.۲ )‏‫: 9640003875 ؛ ( ج. ۳ )‏‫: 9640003883 ؛ ‏‫ج.۱ ، چاپ یازدهم ‬‏‫ :‭ 978-964-00-0376-3‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰۰ ریال ‬‬‬‏‫دوره سه جلدی ، چاپ یازدهم‬‏‫ :‭ 978-964-00-0158-5‬
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۴)
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۸۱)
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۱)
‏يادداشت : ج.۱ ( چاپ نهم : ۱۳۸۲ )
‏يادداشت : ج.۱ ( چاپ دهم : ۱۳۸۴ )
‏يادداشت : ج. ۱ ( چاپ یازدهم : ۱۳۸۶)
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۸۱)
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۱)
‏يادداشت : ج.۲( چاپ نهم: ۱۳۸۲)
‏يادداشت : ج.۲ ( چاپ دهم : ۱۳۸۴ )
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۸۱)
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۱)
‏يادداشت : ج.۳ ( چاپ نهم: ۱۳۸۲ )
‏يادداشت : ج.۳ ( چاپ دهم: ۱۳۸۴ )
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍ی‍د.
‏مندرجات : ج.۱. آ- ج.--ج.۲ . چ-ظ-- ج.۳. ع-ی .
‏عنوان روی جلد : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍ی‍د.
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭ PIR۲۹۵۴‬‏‫‭‭‭/ع‌۸ف‌۴۱۳۷۴‮الف ‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫۴‮ف‍ا‬۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۴۹۰
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د: ش‍ام‍ل‌ واژه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ م‍ص‍طل‍ح‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۸۵۷۱ ‬
‪ ۶۳-۸۷۷۲۵ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۶
۱۱
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۶۱۹۰۷ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /ع۸ف۴۱۳۷۴الف ‬
۱
۹
۱۳۸۹
۱۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۶۱۹۰۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /ع۸ف۴۱۳۷۴الف ‬
۲
۱۶
۱۳۸۹
۱۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۶۱۹۰۹ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /ع۸ف۴۱۳۷۴الف ‬
۳
۱۹
۱۳۸۹
۱۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۵۴ ‬
‪ PIR۲۹۵۴/ ع۸ف۴ ۱۳۸۶ ‬
۳
۱۷
۱۳۸۶
۱۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۵۵ ‬
‪ PIR۲۹۵۴/ ع۸ف۴ ۱۳۸۶ ‬
۲
۱۹
۱۳۸۶
۱۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۷۵۶ ‬
‪ PIR۲۹۵۴/ ع۸ف۴ ۱۳۸۶ ‬
۱
۱۷
۱۳۸۶
۱۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵۳۰۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۵۰ ‬
۳
۱۸
۱۳۷۵
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵۳۰۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۵۲۹ ‬
۲
۲۳
۱۳۷۵
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵۳۰۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۷۷۰ ‬
۱
۱۸
۱۳۷۵
۵
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۲۴۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۲۴۹ ‬
۱
۱
۱۳۷۵
۵
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۲۵۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۲۵۰ ‬
۲
۲۱
۱۳۷۵
۵
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۲۵۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۲۵۱ ‬
۳
۲
۱۳۷۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۲۶۶ ‬
‪ ۴۷۷۰۷۴ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۲۶۸ ‬
‪ ۱۳۱۳۳۹ ‬
۳
۲۵
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۲۶۹ ‬
‪ ۴۷۷۰۸۱ ‬
۳
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۹۸۵۴ ‬
‪ ۴۷۷۰۸۰ ‬
۱
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۹۲۵۰ ‬
‪ ۲۲۸۷۳۱ ‬
۱
۱۵
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۹۲۵۱ ‬
‪ ۲۲۸۷۳۰ ‬
۱
۱۶
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۹۲۵۲ ‬
‪ ۲۲۸۷۳۲ ‬
۲
۱۴
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۹۲۵۳ ‬
‪ ۲۲۸۷۳۳ ‬
۲
۱۳
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۹۲۵۴ ‬
‪ ۲۲۸۷۳۵ ‬
۳
۱۳
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۹۲۵۵ ‬
‪ ۲۲۸۷۳۴ ‬
۳
۱۵
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۲۹۳۳ ‬
‪ ۵۳۱۸۲۰ ‬
۱
۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۲۹۳۴ ‬
‪ ۵۴۱۲۵۶ ‬
۱
۱۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۲۹۳۵ ‬
‪ ۵۴۱۲۵۷ ‬
۲
۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۲۹۳۶ ‬
‪ ۵۳۱۸۷۶ ‬
۲
۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۲۹۳۷ ‬
‪ ۲۸۵۳۹۳ ‬
۳
۲۳
۱۳۷۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۲۹۳۸ ‬
‪ ۵۴۱۲۵۵ ‬
۳
۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۷۸۵۶ ‬
‪ ۵۳۸۹۲۰ ‬
۱
۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۷۸۵۷ ‬
‪ ۵۳۱۸۷۳ ‬
۱
۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۷۸۵۸ ‬
‪ ۵۳۸۹۲۱ ‬
۲
۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۷۸۵۹ ‬
‪ ۵۳۸۹۲۲ ‬
۲
۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۷۸۶۰ ‬
‪ ۵۳۱۸۷۴ ‬
۳
۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۷۸۶۱ ‬
‪ ۵۳۱۸۲۴ ‬
۳
۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۷۰۸۱ ‬
‪ ۵۳۱۸۱۸ ‬
۱
۱۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۷۰۸۲ ‬
‪ ۵۳۱۸۱۷ ‬
۱
۱۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۷۰۸۳ ‬
‪ ۵۳۱۸۲۳ ‬
۲
۱۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۷۰۸۴ ‬
‪ ۵۳۱۸۱۹ ‬
۲
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۷۰۸۵ ‬
‪ ۵۳۱۸۲۱ ‬
۳
۱۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۷۰۸۶ ‬
‪ ۵۳۱۸۷۵ ‬
۳
۱۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۴۵۹۴ ‬
‪ ۴۳۹۲۹۷ ‬
۱
۲
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۴۵۹۵ ‬
‪ ۵۱۶۵۵۸ ‬
۱
۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۴۵۹۶ ‬
‪ ۵۰۱۴۸۸ ‬
۲
۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۴۵۹۷ ‬
‪ ۴۰۳۲۱۱ ‬
۱
۱۳۸۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۴۵۹۸ ‬
‪ ۵۰۱۴۹۰ ‬
۳
۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۴۵۹۹ ‬
‪ ۴۰۳۲۱۰ ‬
۳
۱
۱۳۸۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۱۲۰۰ ‬
‪ ۶۵۳۹۲۶ ‬
۱
۱۹
۱۳۸۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۱۲۰۱ ‬
‪ ۵۰۱۴۸۷ ‬
۱
۴
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۱۲۰۲ ‬
‪ ۶۵۳۹۳۱ ‬
۲
۱۷
۱۳۸۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۱۲۰۳ ‬
‪ ۵۰۱۴۸۹ ‬
۲
۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۱۲۰۴ ‬
‪ ۶۵۳۹۳۲ ‬
۳
۱۴
۱۳۸۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۱۲۰۵ ‬
‪ ۵۰۱۴۹۱ ‬
۳
۴
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۷۲۴۳۰ ‬
‪ ۱۵۳۲۴۲۱ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۲۴۳۱ ‬
‪ ۶۱۳۴۵۱ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۷۲۴۳۲ ‬
‪ ۱۵۳۲۴۲۲ ‬
۲
۹
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۲۴۳۳ ‬
‪ ۶۱۳۴۵۲ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۷۲۴۳۴ ‬
‪ ۱۵۳۲۴۲۰ ‬
۳
۹
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۲۴۳۵ ‬
‪ ۶۱۳۴۵۳ ‬
۳
۱۰
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۸۳۰۱ ‬
‪ ۷۱۰۹۲۷ ‬
۲
۱۸
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۸۳۰۲ ‬
‪ ۷۱۰۹۲۶ ‬
۲
۲۰
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۹۱۷۰ ‬
‪ ۶۸۴۰۹۴ ‬
۳
۲۱
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۹۱۷۱ ‬
‪ ۶۸۴۰۹۵ ‬
۳
۲۲
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۶۵۹۱ ‬
‪ ۱۰۵۶۸۰۶ ‬
۱
۳۲
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۰۹۶۱ ‬
‪ ۱۲۷۰۱۰۸ ‬
۱
۲۵
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۰۹۶۲ ‬
‪ ۱۲۷۰۱۰۹ ‬
۱
۲۶
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۰۹۶۳ ‬
‪ ۱۲۷۰۱۱۰ ‬
۲
۲۸
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۰۹۶۴ ‬
‪ ۱۲۷۰۱۱۱ ‬
۲
۲۹
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۰۹۶۵ ‬
‪ ۱۲۷۰۱۱۲ ‬
۳
۳۰
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۰۹۶۶ ‬
‪ ۱۲۷۰۱۱۳ ‬
۳
۳۱
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۶۶۳۵ ‬
‪ ۱۳۲۴۰۰۹ ‬
۱
۲۰
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۶۶۳۶ ‬
‪ ۱۳۲۴۰۰۸ ‬
۱
۲۷
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۶۶۳۷ ‬
‪ ۱۳۲۴۰۱۰ ‬
۳
۲۰
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۶۶۳۸ ‬
‪ ۱۳۲۴۰۱۱ ‬
۳
۳۶
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۶۶۳۹ ‬
‪ ۱۳۱۷۵۴۲ ‬
۲
۳۰
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۶۶۴۰ ‬
‪ ۱۳۱۷۵۴۱ ‬
۲
۴۰
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۱۶۰۷ ‬
‪ ۱۷۴۳۶۵۲ ‬
۱
۲۱
۱۳۶۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۵۶۸۵ ‬
‪ ۱۷۴۳۶۳۵ ‬
۲
۱
۱۳۶۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۱۶۳۹ ‬
‪ ۱۷۴۳۶۵۱ ‬
۳
۱۶
۱۳۶۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh