دی‍وان‌ ج‍وه‍ر ال‍م‍ص‍ائ‍ب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ائ‍ب‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ص‍ادق‌، - ۱۳۰۲
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ج‍وه‍ر ال‍م‍ص‍ائ‍ب‌/ م‍ول‍ف‌ ص‍ادق‌ ت‍ائ‍ب‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اح‍م‍دی‌، - ۱۳۷۷.
‏شابک : ‎964-6797-40-2‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱) ؛ ‎964-6797-40-2‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱) ؛ ‎964-6797-40-2‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱) ؛ ‎964-6797-40-2‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: پ‍ائ‍ی‍ز ۱۳۷۹)؛ ۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ ت‍رک‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PL۳۱۴‭/ت‌۲د۹
‏رده بندی دیویی : ۸۹۴/۳۶۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۵۵۸۰
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ج‍وه‍ر ال‍م‍ص‍ائ‍ب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۵۴۲۳۴ ‬
‪ ۱۵۴۵۷۰۱ ‬
۳
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۴۲۳۵ ‬
‪ ۳۹۷۵۶۷ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۹۷۱۴ ‬
‪ ۵۶۷۷۰۸ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۹۷۱۵ ‬
‪ ۲۹۹۹۱۵ ‬
۳
۴
۱۳۷۹
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh