م‍ج‍ل‍س‌ن‍ش‍ی‍ن‌ ق‍دس‌؛ ی‍ادواره‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ ش‍ه‍دای‌ م‍ح‍راب‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ع‍ردوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، - ۱۳۴۰
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍ل‍س‌ن‍ش‍ی‍ن‌ ق‍دس‌؛ ی‍ادواره‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ ش‍ه‍دای‌ م‍ح‍راب‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ش‍ع‍ردوس‍ت‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ح‍س‍ی‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌
‏مشخصات نشر : دان‍ش‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۵ ص‌.، [۱۱] ص‌. ت‍ص‍وی‍رن‍م‍ون‍ه‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ی‍ادواره‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ ش‍ه‍دای‌ م‍ح‍راب‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌.
‏عنوان عطف : ی‍ادواره‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ ش‍ه‍دای‌ م‍ح‍راب‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ی‍ادواره‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ ش‍ه‍دای‌ م‍ح‍راب‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
‏موضوع : ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۱؟ - ۱۳۵۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۶۸/ق۲‏‫‬‭ش۷ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۳۰۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۳۸۰
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍ل‍س‌ن‍ش‍ی‍ن‌ ق‍دس‌؛ ی‍ادواره‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ ش‍ه‍دای‌ م‍ح‍راب‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۲۲۳ ‬
‪ DSR۱۵۶۸/ق۲ ش۷ ‬
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۰۲۹۲ ‬
‪ ۱۶۴۴۰۷ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۰۲۹۳ ‬
‪ ۱۶۴۴۰۸ ‬
۲
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh