آی‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍طان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رش‍دی‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۹۴۷- م‌.
Rushdie, Salman
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍طان‍ی‌/ [ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍ل‍م‍ان‌ رش‍دی‌]؛ ترجمه‌ روش‍ن‍ک‌ ای‍ران‍ی‌.
‏مشخصات نشر : [بی‌جا‏‫: بی‌نا]‏‫، ۱۳‬-
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : فهرستنویسی براساس جلد دوم؛ [؟؟۱۳].
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎The satanic verses‬.
‏موضوع : داستان‌های انگلیسی -- قرن ۲۰م.
‏شناسه افزوده : ای‍ران‍ی‌، روش‍ن‍ک‌، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PZ۳‏‫‬‭/ر۵آ۹ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۲۳/۹۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۰۸۰
 
   آدرس ثابت  آی‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍طان‍ی‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh