‏‫ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‬ ، س‍اخ‍ت‍ار و ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اع‍زازی‌، ش‍ه‍لا، ‏‫۱۳۲۸ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‬ ، س‍اخ‍ت‍ار و ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر ‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ه‍لا اع‍زازی‌.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‬‏‫: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌‬‬‏‫ ، ۱۳۷۶.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۸ ص‌.‬‬‬‏‫: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.‬
‏شابک : ‏‫۷۵۰۰ ری‍ال‌‬‬‬‬‬‏‫‭‭‭‬‭‭‎964-5512-62-X‬‬ :‭‬‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ریال (چاپ سوم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ریال (چاپ چهارم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ریال (چاپ ششم‬)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫چاپ هشتم‬‏‫‭978-964-551262-8 :
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‎Shahla Ezazi. Sociology of family‬‭‭‭‭‭‎‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ? ۱۳.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ هفتم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۹۹ (فیپا) .
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۸۰- ۱۳۹۴ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [ ۲۱۵ ] - ۲۲۸.‬
‏موضوع : خانواده‌ها
‏موضوع : Families
‏موضوع : خویشاوندی
‏موضوع : Kinship
‏موضوع : زناشویی
‏موضوع : Marriage
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‮‭HQ۷۴۳‭‮‬‏‫‭‬‮‭‭/‮ال‍ف‌‬۶۴ج‌۲‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‮‭۳۰۶/۸۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۹۱۷۰
 
   آدرس ثابت  ‏‫ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‬ ، س‍اخ‍ت‍ار و ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۴۱۵ ‬
‪ HQ۷۴۳ /الف۶۴ج۲ ‬
۲۰
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۱۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۱۵ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۶
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۵۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۵۹ ‬
۱۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۳۴۱۱ ‬
‪ ۷۴۶۰۸۲ ‬
۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۳۴۱۲ ‬
‪ ۵۸۷۶۷۸ ‬
۱۶
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۷۳۴۲ ‬
‪ ۱۱۲۰۳ ‬
۷
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۷۳۴۳ ‬
‪ ۵۸۴۱۵۶ ‬
۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۲۴۴۲ ‬
‪ ۴۳۷۰۳۴ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۲۴۴۳ ‬
‪ ۴۳۳۶۴۸ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۷۱۰۳ ‬
‪ ۶۵۱۶۸۳ ‬
۴
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۶۲۸۶ ‬
‪ ۶۸۴۲۹۱ ‬
۱۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۶۲۸۷ ‬
‪ ۶۸۴۲۹۲ ‬
۱۵
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۲۵۲۷ ‬
‪ ۸۶۸۳۶۷ ‬
۳۶
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۲۵۲۸ ‬
‪ ۸۶۸۳۶۶ ‬
۳۷
۱۳۸۹
۷
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۱۴۳۸۵۶۳ ‬
‪ ‏‫‭‬‮‭HQ۷۴۳‭‮‬ ‏‫‭‬‮‭‭/‮ال‍ف‌‬۶۴ج‌۲‬ ‬
۱۳
۱۳۸۰
۲
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۵۳۱۶۰۷ ‬
‪ ۶۳-۸۲۴۹۳ ‬
۲۸
۱۳۹۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۱۶۰۸ ‬
‪ ۹۵۵۴۸۹ ‬
۲۳
۱۳۸۷
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh