ک‍ن‍ز‌ال‍ع‍رف‍ان‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌‌ال‍ق‍رآن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍اض‍ل‌ م‍ق‍داد، م‍ق‍دادب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،‏‫ ‏‏-‏۸۲۶ ‬ق.
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ن‍ز‌ال‍ع‍رف‍ان‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌‌ال‍ق‍رآن‌/ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌‌ال‍م‍ق‍دادب‍ن‌‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍س‍ی‍وری‌؛ ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ش‍ری‍ف‌زاده‌ و اش‍رف‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‍ه‌ و اخ‍راج‌ اح‍ادث‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍ب‍ه‍ب‍ودی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رت‍ض‍وی‌‏‫، ۱۳۷۳‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ‏‫چاپ پنجم.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : تفاسیر فقهی -- شیعه
‏موضوع : فقه جعفری -- ‏‫قرن ۹ق.‏‬
‏شناسه افزوده : ش‍ری‍ف‌زاده‌ گلپایگانی، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ‏‫۱۲۹۲ -‏ ۱۳۵۴.
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍ب‍ودی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۰۸ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۹۹/۶‏‫‬‭‭/ف‌۲ک‌۹ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۱۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۱-۴۳۶۰
 
   آدرس ثابت  ک‍ن‍ز‌ال‍ع‍رف‍ان‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌‌ال‍ق‍رآن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۶۸۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۰۹۷۲ ‬
۱-۲
۳
۱۳۶۵
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۷۳۷۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۸۶۶۷ ‬
۲
۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۵۵۷۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۳۲۸۰ ‬
۱
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۰۳۲۴ ‬
‪ ۲۱۹۱۱۲ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۰۳۲۵ ‬
‪ ۲۱۹۱۱۱ ‬
۲
۲
۱۳۴۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۲۷۹۴ ‬
‪ ۱۱۲۷۶۷۸ ‬
۲-۱
۴
۱۳۸۷
۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۲۱۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۴۷۷ ‬
۱
۵
۱۳۷۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۷۴۹۴۵ ‬
‪ ۲۲۶۲۶۲۳ ‬
۱
۷
۱۳۴۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh