ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ع‍ه‍د ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ع‍ه‍د ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ولای‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ش‍ت‌، ۴۱۱ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (م‍ب‍اح‍ث‌ ت‍اری‍خ‍ی‌۵)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۸۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ali Akbar Velayati. The history of Iran's foreign relations during the era of Shah Ismaiel of the Safavids‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۶۵] - ۳۷۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۰
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ص‍ف‍وی‍ان‌، ق‌۱۱۴۸ - ۹۰۷
‏موضوع : اردب‍ی‍ل‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۲۰۲‭/و۸ت‌۲ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۵۶۴۰
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ع‍ه‍د ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۵۹ ‬
‪ DSR۱۲۰۲ /و۸ت۲ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۸۶۶ ‬
‪ DSR۱۲۰۲ /و۸ت۲ ‬
۴
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۳۷۹۰ ‬
‪ ‬
۹
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۷۱۴ ‬
‪ DSR۱۲۰۲ /و۸ت۲ ۱۳۷۵ ‬
۶
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۸۸۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۸۸۹ ‬
۸
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۵۵۸ ‬
‪ ۹۰۰۰-۵۵۸ ‬
۷
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۶۶۲۴ ‬
‪ ۴۹۵۶۸۰ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh