ح‍ی‍رت‌ن‍ام‍ه‌: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍ان‌ ای‍ل‍چ‍ی‌ ب‍ه‌ ل‍ن‍دن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ای‍ل‍چ‍ی‌، ق‌۱۲۶۲ - ۱۱۹۰
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ی‍رت‌ن‍ام‍ه‌: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍ان‌ ای‍ل‍چ‍ی‌ ب‍ه‌ ل‍ن‍دن‌/ م‍ی‍رزا اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍ان‌ ای‍ل‍چ‍ی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ن‌ م‍رس‍ل‌ون‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۸۸
‏شابک : ب‍ه‍ا:۸۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍ان‌ ای‍ل‍چ‍ی‌ ب‍ه‌ ل‍ن‍دن‌
‏موضوع : ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
‏شناسه افزوده : م‍رس‍ل‌ون‍د، ح‍س‍ن‌، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : DA۶۲۵‭/‮ال‍ف‌‬۱۸ح‌۹
‏رده بندی دیویی : ۹۱۴/۲۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۲۴۰
 
   آدرس ثابت  ح‍ی‍رت‌ن‍ام‍ه‌: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍ان‌ ای‍ل‍چ‍ی‌ ب‍ه‌ ل‍ن‍دن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۲۳۳ ‬
‪ DA۶۲۵ /الف۱۸ح۹ ‬
۵
۱۳۶۴
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۵۰۵ ‬
‪ DA۶۲۵ /الف۱۸ح۹ ‬
۶
۱۳۶۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۰۹۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۴۵۷۸ ‬
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۳۸۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۱۳۴ ‬
۴
۱۳۶۴
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۷۱۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۷۱۳ ‬
۹
۱۳۶۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۵۹۶۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۵۹۶۹ ‬
۸
۱۳۶۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۲۲۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۲۲۸ ‬
۱۰
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۱۵۰۶ ‬
‪ ۱۵۹۲۷۳ ‬
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۱۵۰۷ ‬
‪ ۱۵۹۲۷۴ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh