اس‍ت‍ب‍داد، دم‍وک‍راس‍ی‌ و ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ل‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ت‍ب‍داد، دم‍وک‍راس‍ی‌ و ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ل‍ی‌ / م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ه‍م‍ای‍ون‌‌ک‍ات‍وزی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۷۵.‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۳ص.‬‏‬
‏فروست : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز؛ ۲۳۶.
‏شابک : ‏‫۱۹۰۰ریال‬‏‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰ ریال (چاپ اول)‏‬ ؛ ‏‫۴۳۰۰ری‍ال‌‬‏‬‏‫: چاپ دوم‬‏‬: ‏‫‭‎964-305-231-1‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰ریال ( چاپ سوم)‬‏‬ ؛ ‏‫۲۹۰۰۰ریال‬‏‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‬‏‫‭978-964-305-231-7 :
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‎Homa Katou zian. Democracy, arbitrary rule and the popular movement of Iran‭.‬
‏يادداشت : چاپ اول ۱۳۷۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌:۱۳۸۰.
‏يادداشت : چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۱-۱۳۴۵.
‏موضوع : مقاله‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏موضوع : استبداد
‏موضوع : دموکراسی
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭DSR۱۵۰۹‏‫‬‭‭/ک۲‮الف‬۵ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۹۵۵/۰۸۲۴۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۶۱۴۰
 
   آدرس ثابت  اس‍ت‍ب‍داد، دم‍وک‍راس‍ی‌ و ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ل‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۵۷۰۴ ‬
‪ ۶۳-۲۵۷۰۴ ‬
۱
۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۵۷۰ ‬
‪ DSR۱۵۰۹ /ک۲الف۵ ‬
۹
۱۳۷۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۵۸۹ ‬
‪ DSR۱۵۰۹ /ک۲الف۵ ‬
۸
۱۳۷۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۹۳۸ ‬
‪ DSR۱۵۰۹ /ک۲الف۵ ۱۳۷۵ ‬
۲۰
۱۳۹۲
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۷۹۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۰۵۱ ‬
۱۰
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۲۲۳ ‬
‪ ‬
۱۲
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۲۳۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۲۳۳ ‬
۱۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۸۹۷۵ ‬
‪ ۴۵۴۰۳۸ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۴۸۹۷۶ ‬
‪ ۸۶۱۹۸۴ ‬
۱۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۱۷۰۵ ‬
‪ ۵۳۹۶۰۷ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۱۷۰۶ ‬
‪ ۳۹۳۹۶۲ ‬
۴
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۸۱۸۹۸ ‬
‪ ‭DSR۱۵۰۹ /ک۲‮الف‬۵ ۱۳۷۵‬ ‬
۵
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۱۸۹۹ ‬
‪ ۴۵۱۰۲۶ ‬
۱۴
۱۳۸۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۶۳۵۵ ‬
‪ ۷۷۹۰۳۲ ‬
۶
۱۳۸۸
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh