مثنوی معنوی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴-۶۷۲ق.
Mowlavi‪, Jalaloddin Mohammad ibn-e Mohammad, 1207-1273
‏عنوان قراردادی : مثنوی
Masnavi
‏عنوان و نام پديدآور : مثنوی معنوی/ جلال‌الدین محمد بلخی؛ به تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد.
‏مشخصات نشر : تهران : هرمس: فرهنگستان زبان و ادب فارسی‏‫‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶ج. در دومجلد.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : جلد ۱-۳ این کتاب در سال‌های ۱۳۹۶- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏يادداشت : جلد ۶-۴ این کتاب در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ‏‫۷ق.‏‬
‏موضوع : Persian poetry -- 13th century
‏شناسه افزوده : م‍وح‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۰۲ - ‏، مصحح
‏شناسه افزوده : فرهنگستان زبان و ادب فارسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۵۲۹۸ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۱۸۷۲۰
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
 
   آدرس ثابت  مثنوی معنوی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۹۲۳۶۴۸ ‬
‪ ۱۸۵۸۳۳۹ ‬
۱-۳
۱
۱۳۹۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۹۲۳۶۵۰ ‬
‪ ۱۸۵۸۳۴۰ ‬
۱-۳
۲
۱۳۹۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۵۷۰۹۱ ‬
‪ ۲۰۰۰۳۴۵ ‬
۱-۳
۳
۱۳۹۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۴۱۵۰۷ ‬
‪ ۲۰۵۳۹۲۰ ‬
۱-۳
۴
۱۳۹۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۳۷۵۱۳ ‬
‪ ۲۲۸۰۴۶۹ ‬
۱-۳
۵
۱۳۹۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۳۷۵۱۴ ‬
‪ ۲۲۸۰۴۷۰ ‬
۴-۶
۲
۱۳۹۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۳۷۵۱۵ ‬
‪ ۲۲۸۰۴۷۱ ‬
۴-۶
۳
۱۳۹۸
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۲۴۳۶۷۵ ‬
‪ ۶۳-۱۷۸۲۵۲ ‬
۱-۳
۱۰
۱۳۹۸
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۲۴۳۶۷۶ ‬
‪ ۶۳-۱۷۸۲۵۳ ‬
۴-۶
۱۰
۱۳۹۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۰۹۲۳ ‬
‪ ۲۰۳۹۱۴۰ ‬
۴-۶
۱
۱۳۹۷
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh