ی‍ئ‍ن‍ی‌ ی‍ئ‍ت‍م‍ه‌ل‍ر ای‍چ‍ون‌ م‍ع‍اد ت‍ان‍ی‍م‍ا درس‍ل‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ‏‫م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌‬‏‫، ن‍اص‍ر‬‏‫، ‏‫۱۳۰۵ -‏‬‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ی‍ئ‍ن‍ی‌ ی‍ئ‍ت‍م‍ه‌ل‍ر ای‍چ‍ون‌ م‍ع‍اد ت‍ان‍ی‍م‍ا درس‍ل‍ری‌[Book]/ ن‍اص‍ر م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌؛ چ‍ئ‍وی‍رن‌ ح‌.م‌. ص‍دی‍ق‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ع‍ث‍ت‌ ق‍ورول‍وش‍و‏‫، ۱۴۱۲ق‌‏‫= ۱۹۹۱م‌‏‫= ۱۳۷۰.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۹۱] ص‌.‬
‏يادداشت : ت‍رک‍ی‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ۱۰ درس‌ م‍ع‍ادش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏عنوان گسترده : ده درس‌ م‍ع‍ادش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌.
‏موضوع : معاد
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۴ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : بنیاد بعثت
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۲۲‏‫‬‭‭/م‌۷د۹۰۴۵ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۲۱۲۰
 
   آدرس ثابت  ی‍ئ‍ن‍ی‌ ی‍ئ‍ت‍م‍ه‌ل‍ر ای‍چ‍ون‌ م‍ع‍اد ت‍ان‍ی‍م‍ا درس‍ل‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۳۸۸۲ ‬
‪ ۸۸۵۵۰۵ ‬
۳
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۳۸۸۳ ‬
‪ ۸۵۸۵۵۶ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۰۶۱۸ ‬
‪ ۸۸۵۵۰۴ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh