ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍ن‍م‍ا، ت‍ئ‍ات‍ر و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍م‍ران‍ی‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍ن‍م‍ا، ت‍ئ‍ات‍ر و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌ ع‍م‍ران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ی‍ازده‌، ص‌ ۲۱۶
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۹۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۴۹۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Heidar Ali omrani. Writing for Cinema, Theater, and Television‬.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۶‏‫‬‭/ع۸ک۸ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۰۸/۰۶۶۷۹۱۴۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۲۲۱۰
 
   آدرس ثابت  ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍ن‍م‍ا، ت‍ئ‍ات‍ر و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۷۷۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۰۵۸۲ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۹۹۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۹۹۳ ‬
۳
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۵۲۱۱ ‬
‪ ۲۲۸۹۳۷ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۷۷۰۲۴ ‬
‪ ۱۹۶۱۳۴۲ ‬
۴
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh