تحول و تکامل، شب و شراب
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : کردی، محبوبه، ‏‫۱۳۵۸ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : تحول و تکامل، شب و شراب/ محبوبه کردی، جلال دیناروند، جمیله رضایی.
‏مشخصات نشر : تهران: سخنوران‏‫، ۱۳۹۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Mahboubah Kordi, Jalal Dinavand, Jamileh rezaee. Change and evolution the night and vine.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۷۳] - ۷۴.‬
‏موضوع : ن‍اص‍ر خ‍س‍رو، ‏‫۳۹۴ - ‏۴۸۱ق.‬
‏موضوع : Naser Khusraw
‏موضوع : ن‍اص‍ر خ‍س‍رو، ۳۹۴ - ۴۸۱ق. -- نقد و تفسیر
‏موضوع : م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍وص‌، -۴۳۲ق‌.
‏موضوع : منوچهری، احمدبن قوص، - ۴۳۲ق. -- نقد و تفسیر
‏موضوع : Manuchehri, Ahmad ibn Qaws -- Criticism and interpretation
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن‏‫ ۵ق.‏‬ -- تاریخ و نقد
‏موضوع : Persian poetry -- 11th century -- History and criticism
‏شناسه افزوده : دیناروند، جلال، ‏‫۱۳۶۱ -‏‬
‏شناسه افزوده : رضایی، جمیله، ‏‫۱۳۵۸ - ‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۴۷۷۵‏‫‬‮‭/ک۴ت۳ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۲۲‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۵۶۸۹۵
 
   آدرس ثابت  تحول و تکامل، شب و شراب
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۶۲۹۱ ‬
‪ ۱۹۹۵۸۷۳ ‬
۱
۱۳۹۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۶۲۹۲ ‬
‪ ۱۹۹۵۸۷۴ ‬
۲
۱۳۹۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh