ویتگنشتاین: قواعد و زبان خصوصی گزارش مقدماتی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ری‍پ‍ک‍ی‌، س‍ال‌، ، ۱۹۴۰ - م‌.
Kripke, Saul A.
‏عنوان و نام پديدآور : ویتگنشتاین: قواعد و زبان خصوصی گزارش مقدماتی/ سول کریپکی؛ ترجمه‌ی کاوه لاجوردی.
‏مشخصات نشر : تهران: نشر مرکز‏‫، ‏‫۱۳۹۶.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫هجده، ۱۶۲ص.‬‏‫‬‮‭.م‌س‌۲۱/۵×۱۴/۵ ؛
‏شابک : ‏‫۱۹۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‭978-964-213-361-1‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی :.1982, ‭Wittgenstein on rules and private language : an elementary exposition
‏یادداشت : نمایه .
‏موضوع : وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ل‍ودوی‍گ‌‏‫، ‏‫۱۸۸۹ - ۱۹۵۱‏‏م.
‏موضوع : Wittgenstein, Ludwig
‏شناسه افزوده : لاج‍وردی‌، ک‍اوه‌، ۱۳۵۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫B۳۳۷۶‭‬ ‭/و۹۴‏‫‭ک۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۷۷۳۶۲۳
 
   آدرس ثابت  ویتگنشتاین: قواعد و زبان خصوصی گزارش مقدماتی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۸۵۰۲۳ ‬
‪ ۱۸۶۶۹۲۸ ‬
۱
۱۳۹۶
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۷۸۵۰۲۴ ‬
‪ ‏‫B۳۳۷۶‭‬‭/و۹۴ ‏‫‭ک۴ ۱۳۹۶ ‬
۲
۱۳۹۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۳۷۶۳۶ ‬
‪ ۱۹۸۴۴۱۸ ‬
۳
۱۳۹۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh