جامعه‌شناسی قیام امام حسین علیه‌السلام و مردم کوفه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍اق‍ی‌، ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۴۱ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : جامعه‌شناسی قیام امام حسین علیه‌السلام و مردم کوفه [کتاب]/‏‫ عمادالدین باقی.‬
‏وضعيت ويراست : ‏‫[ویراست ۳].‬
‏مشخصات نشر : تهران : سرایی ، ‏‫۱۳۹۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۵ص.‬: جدول ؛ ‏‫‍‍۱۴/۵ × ۲۱/۵ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫‬‭‬‮‭9789647362962‬‬‏‫:‏‫‬‭‬۱۵۰۰۰۰ريال
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫کتاب حاضر با عنوان "ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍ی‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) و م‍ردم‌ ک‍وف‍ه‌" نیز منتشر شده است.‬
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏يادداشت : عنوان روی جلد:جامعه شناسی کوفه و قیام امام حسین(ع)
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه.‬
‏یادداشت : ‏‫نمایه.‬
‏عنوان روی جلد : جامعه شناسی کوفه و قیام امام حسین(ع)
‏عنوان دیگر : ‏‫ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍ی‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) و م‍ردم‌ ک‍وف‍ه‌.‬
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق -- جنبه‌های جامعه شناختی
‏موضوع : Karbala, Battle of, Karbala, Iraq, 680 -- Sociological aspects
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ - ۶۱ق.
‏موضوع : Hosayn ibn 'Ali, Imam III , 625-680
‏موضوع : عاشورا -- جنبه‌های جامعه‌شناختی
‏موضوع : Tenth of Muharram -- Sociological aspects
‏موضوع : ‏‫کوفه (عراق)‬ -- اوضاع اجتماعی -- قرن ۱ق.
‏موضوع : Kufah (Iraq) -- Social conditions -- 7th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۴۱/۷۶‏‫‬‮‭/ب۲ج۲ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‭۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۶۱۷۰۲
 
   آدرس ثابت  جامعه‌شناسی قیام امام حسین علیه‌السلام و مردم کوفه
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۱۳۷۸۰ ‬
‪ ۲۰۹۸۹۵۷ ‬
۱
۱۳۹۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۱۳۷۸۱ ‬
‪ ۲۰۹۸۹۵۶ ‬
۲
۱۳۹۶
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh