ب‍ازدی‍د آق‍ای‌ ن‍ق‍اب‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره مدرک : ایران‭۲۵-۲۳۷۱۶
‏عنوان قراردادی : [ب‍ازدی‍د آق‍ای‌ ن‍ق‍اب‍ت‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ازدی‍د آق‍ای‌ ن‍ق‍اب‍ت‌[عکس]
‏وضعيت توليد/ نشر : ی‍زد
‏مشخصات ظاهری : م‍ادر: س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د؛ ۱۴x۹
‏توصیفگر : دول‍ت‍م‍ردان‌
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ن‍ق‍اب‍ت‌، ...
ف‍رم‍ان‍داران‌
م‍رک‍ز س‍م‍ع‍ی‌ و ب‍ص‍ری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ی‍زد
ب‍ازدی‍ده‍ا
‏دسترسي و محل الکترونيکي : آدرس الکترونیکی منبع
‏چکيده : ب‍ازدی‍د آق‍ای‌ ن‍ق‍اب‍ت‌ ف‍رم‍ان‍دار ن‍ی‍رو از م‍رک‍ز س‍م‍ع‍ی‌ و ب‍ص‍ری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ی‍زد
 
   آدرس ثابت  ب‍ازدی‍د آق‍ای‌ ن‍ق‍اب‍ت‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh