مطالعه نظری جذب گازهای هیدروژن متان و دی‌اکسیدکربن روی برخی از چارچوب‌های فلز- آلی نانومتخلخل دوپه‌شده با کاتیون‌های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با استفاده از محاسبات شبیه‌سازی مولکولی و مکانیک کوانتومی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۳۸۳۰۴۷
‏عنوان و نام پديدآور : مطالعه نظری جذب گازهای هیدروژن متان و دی‌اکسیدکربن روی برخی از چارچوب‌های فلز- آلی نانومتخلخل دوپه‌شده با کاتیون‌های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با استفاده از محاسبات شبیه‌سازی مولکولی و مکانیک کوانتومی‌[منابع الکترونیکی: پایان نامه]/دانشجو وحید سخنوران؛ استاد راهنما سعید یگانگی؛ استاد مشاور عباسعلی رستمی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (دکتری تخصصی): شیمی فیزیک.
‏محل و سال اخذ مدرک : ٬ ۱۳۹۴.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه مازندران٬ دانشکده شیمی.
 
   آدرس ثابت  مطالعه نظری جذب گازهای هیدروژن متان و دی‌اکسیدکربن روی برخی از چارچوب‌های فلز- آلی نانومتخلخل دوپه‌شده با کاتیون‌های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با استفاده از محاسبات شبیه‌سازی مولکولی و مکانیک کوانتومی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh