اع‍طای‌ ب‍زرگ‌ت‍ری‍ن‌ ج‍ای‍زه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ای‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۴-۳۱۱۵۱
‏عنوان و نام پديدآور : اع‍طای‌ ب‍زرگ‌ت‍ری‍ن‌ ج‍ای‍زه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ای‍ران‍ی‌
‏منشا مقاله : ، ف‍ره‍ن‍گ‌ آش‍ت‍ی‌، (۲۷ م‍ه‍ر ۱۳۸۴): ص‌ ۱۴.
‏توصیفگر : ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌
‏توصیفگر : ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ا
‏توصیفگر : ج‍ای‍زه‌
‏توصیفگر : ن‍وری‌زاده‌، اح‍م‍د
 
   آدرس ثابت  اع‍طای‌ ب‍زرگ‌ت‍ری‍ن‌ ج‍ای‍زه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ای‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh