‏‫ممیزی و چاپ کتاب « ترافیک و بحران انرژی »‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۲۶۴/۲۰۳۶۹
‏عنوان : ‏‫ممیزی و چاپ کتاب « ترافیک و بحران انرژی »‬[سند]
‏سطح استاندارد : پرونده
‏عنوان قراردادی : اطلاعات ( روزنامه )
‏منشا : ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۵۵_۱۳۵۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴ برگ.‬ + ‏‫یک جلد کتاب (۹۲ص).‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫مکاتبات محرمانه و عادی ادارات نگارش وزارت فرهنگ و هنر، مطبوعات داخلی وزارت اطلاعات و جهانگردی و کتابخانه ملی درخصوص اجرای مراحل ثبت، سانسور و اعطای مجوز چاپ کتاب « ترافیک و بحران انرژی » اثر ایوان ایلیچ و ترجمه داور شیخاوندی از انتشارات جار و چاپخانه درخشان (تهران)، مشروط به اصلاح مقدمه اثر، با نظر ممیزی (عنایت‌اله رضا و فرامرز برزگر).‬
‏توصیفگر : ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، داور، ۱۳۱۲ -
ای‍ل‍ی‍چ‌، ای‍وان‌، ‏‫۱۹۲۶‏-‏۲۰۰۲م.‏‬
Illich, Ivan, 1926-2002
‏توصیفگر : ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل نگارش
کتابخانه ملی ایران
‏توصیفگر : م‍طب‍وع‍ات‌ داخ‍ل‍ی‌ +
ثبت
اتلاف انرژی
م‍ت‍رج‍م‍ان‌
ت‍راف‍ی‍ک‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
م‍م‍ی‍زی‌
ن‍اش‍ران‌
چ‍اپ‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌
‏توصیفگر : تهران
‏مركز نگهداري سند : آرشيو ملي ايران
‏شناسه سند : ۲۶۴/۲۰۳۶۹
 
   آدرس ثابت  ‏‫ممیزی و چاپ کتاب « ترافیک و بحران انرژی »‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
آرشيو ملي ايران- تهران
‪ ۲۶۴/۲۰۳۶۹ ‬
‪ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh