اختصاص اعتبارات عمرانی برای شهر تل‌گرد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۲۹۳/۱۱۷۰۲۴
‏عنوان : اختصاص اعتبارات عمرانی برای شهر تل‌گرد [سند]
‏منشا : استانداری کهگیلویه و بویراحمد
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۵۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫۵۸ برگ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭‭‭‭‬‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫مکاتبات استانداری کهگیلویه و بویراحمد با فرماندار شهرستان کهگیلویه در خصوص اختصاص اعتبارات عمرانی مبنی بر ایجاد بیمارستان ، احداث جاده و سیل‌بند و انجام پروژه آبرسانی در شهر تل‌گرد.‬
‏توصیفگر : ایران. وزارت کشور
‏توصیفگر : روستا‌‌ها
استانداری‌ها
درخ‍واس‍ت‌
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ه‍ا[۱]
ب‍ودج‍ه‌
ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ه‍ا
راه‌ه‍ا
گوره
آب
اتومبیل‌ها
بخشداری‌ها
س‍ادات‌
‏توصیفگر : مرکزی
کهگیلویه و بویراحمد
چرام
چنار
‏‫طسوج
‏مركز نگهداري سند : آرشيو ملي ايران
‏شناسه سند : ۲۹۳/۱۱۷۰۲۴
 
   آدرس ثابت  اختصاص اعتبارات عمرانی برای شهر تل‌گرد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
آرشيو ملي ايران- تهران
‪ ۲۹۳/۱۱۷۰۲۴ ‬
‪ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh