نظریه فرهنگی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍م‍ی‍ت‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ دان‍ی‍ل‌، ۱۹۶۴ - م‌.
Smith, Philip Daniel
‏عنوان و نام پديدآور : نظریه فرهنگی/ نوشته‌ی فیلیپ اسمیت، الگزندر رایلی؛ مترجم محسن ثلاثی.
‏مشخصات نشر : تهران: نشر علمی‏‫، ۱۳۹۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ۵۴۰ ص.‬‏‫: مصور.‬
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰۰ریال‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-404-299-7‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Cultural theory: an introduction, 2nd. ed ,2009.‎
‏یادداشت : ‏‫واژه‌نامه.‬
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۵۲۳] - ۵۴۰.‬
‏موضوع : فرهنگ
‏شناسه افزوده : رایلی، الگزاندر، ‏‫۱۹۶۶ - م.‏‬
‏شناسه افزوده : Riley, Alexander
‏شناسه افزوده : ث‍لاث‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۲۴ -‏، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‬‭‭HM۶۲۱‏‫‭/‮الف‬۵ن۶ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۶/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۹۷۹۷۵۴
 
   آدرس ثابت  نظریه فرهنگی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۰۰۸۲ ‬
‪ ۶۳-۲۵۰۸۸ ‬
۱
۱۳۹۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۵۷۰۱ ‬
‪ ۲۱۱۶۸۰۷ ‬
۲
۱۳۹۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۵۷۰۲ ‬
‪ ۱۷۲۵۷۳۹ ‬
۳
۱۳۹۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh