فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۰۸ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی/ مهدی محقق، با همكاری حميده حجازی.
‏مشخصات نشر : تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۹۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫شش،۴۹۴ ص.‬
‏فروست : ‏‫س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‮‬؛ ۱۹۲۰. زبان و ادبیات فارسی؛ ۹۵.
‏شابک : ‏‫۱۷۰۰۰۰ریال‬‏‫‬‭978-600-02-0192-0:‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Mehdi Mohaghegh, Hamidrh Hedjazi. A dictionary of medical and ... ‭.
‏موضوع : پزشکی -- واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : داروشناسی -- واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : پزشکی در ادبیات
‏موضوع : داروها در ادبیات
‏شناسه افزوده : حجازی، حمیده، ‏‫۱۳۵۶ -‏
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭R۱۲۱‏‫‬‮‭/م۳ف۴ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۱۰/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۹۷۲۲۵۰
 
   آدرس ثابت  فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار علوم و فنون
‪ ۲۶۷۱۴۶۳ ‬
‪ ‏‫‭R۱۲۱ ‏‫‬‮‭/م۳ف۴ ۱۳۹۴ ‬
۱
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۱۴۶۴ ‬
‪ ۱۷۱۷۵۴۴ ‬
۲
۱۳۹۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh