ک‍ش‍ف‌ ال‍غ‍طاءع‍ن‌ م‍ب‍ه‍م‍ات‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ ال‍غ‍راء
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍اش‍ف‌ ال‍غ‍طاء، ج‍ع‍ف‍ر، ‏‫۱۱۵۶ - ۱۲۲۸ ق.‏
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ش‍ف‌ ال‍غ‍طاءع‍ن‌ م‍ب‍ه‍م‍ات‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ ال‍غ‍راء/ لمولفه جعفر المدعو بکاشف الغطا.
‏مشخصات نشر : اصفهان: انتشارات مهدوی‏‫،[ ۱۴]ق. ‬‏‫= [ ۱۳].‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۷۲ص.‬‏‫؛ ۲۲×۳۵س‌م.‬
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۱۳ق.‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۱۸۳/۳‭‮‬‭ /ک۵ک۲ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۹۶۳۴۲۷
 
   آدرس ثابت  ک‍ش‍ف‌ ال‍غ‍طاءع‍ن‌ م‍ب‍ه‍م‍ات‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ ال‍غ‍راء
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۲۳۹۳۰ ‬
‪ ۱۷۰۲۱۲۵ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh