کتاب حقوق‌یار حقوق مدنی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
‏عنوان و نام پديدآور : کتاب حقوق‌یار حقوق مدنی/ تالیف بهنام اسدی.
‏مشخصات نشر : کرمانشاه: انتشارات قانون‌یار‏‫، ۱۳۹۴.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۳۲ ص.‭‬: نمودار .
‏شابک : ‏‫۲۳۰۰۰۰ ریال‭‬‏‫: ‏‫ج.۱‬‭‭‬‏‫‬‭978-600-95374-4-0 : ؛ ‏‫۲۳۰۰۰۰ ریال‭‬‏‫: ج.۲‭‬‏‫‬‭‭978-600-95374-3-3 : ؛ ‏‫۲۳۰۰۰۰ ریال‭‬‏‫‬‭ج.۳‬ :‏‫‬‭978-600-95374-0-2 : ؛ ‏‫ج.۴‬‭‬‏‫‬‭978-600-95374-1-9 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : چاپ قبلی (ج.۱ تا ۳): هزار رنگ‏‫، ‏‫۱۳۹۳ -‬‬ .
‏يادداشت : ج.۱( چاپ چهارم) .
‏يادداشت : ج.۲( چاپ سوم) .
‏يادداشت : ج.۳( چاپ دوم) .
‏مندرجات : ج.۱.محشای ماده ۱ الی ۳۰۰ قانون مدنی به همراه ذکر تمامی نکات شامل تمامی مباحث حقوق مدنی ۲ و ۳.-ج.۲.محشای ماده ۳۰۱ الی ۵۱۷ قانون مدنی به همراه ذکر تمامی نکات شامل تمامی مباحث حقوق مدنی ۴ و ۶.-ج.۳.محشای ماده ۵۱۸ الی ۹۵۵ قانون مدنی به همراه ذکر تمامی نکات شامل تمامی مباحث مدنی ۷ و ۸.-ج.۴.محشای ماده ۹۵۶ الی ۱۳۳۵ قانون مدنی به همراه ذکر تمامی نکات شامل تمامی مباحث مدنی ۱و ۵ و بحث ادله اثبات دعوی.
‏موضوع : حقوق مدنی -- ایران
‏موضوع : آیین دادرسی مدنی -- ایران
‏شناسه افزوده : اسدی، بهنام، ‏‫۱۳۶۵ -‎‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭KMH۴۹۴‭ ۱۳۹۴چ
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۷/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۹۱۲۶۲۹
 
   آدرس ثابت  کتاب حقوق‌یار حقوق مدنی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۶۰۴۷۳ ‬
‪ ۱۹۳۷۸۰۵ ‬
۲
۱
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۶۰۴۷۸ ‬
‪ ۱۹۳۷۸۴۵ ‬
۱
۱
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۶۰۴۸۸ ‬
‪ ۱۹۳۷۹۷۷ ‬
۱
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۶۰۷۶۹ ‬
‪ ۱۹۴۱۸۶۷ ‬
۳
۱
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۷۹۵۲۹ ‬
‪ ۱۹۵۷۹۸۵ ‬
۶
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۷۹۵۳۴ ‬
‪ ۱۹۵۷۹۲۴ ‬
۴
۵
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۹۱۲۶۲۹ ‬
‪ ۱۹۵۸۰۳۸ ‬
۲
۲
۱۳۹۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh