نفت چیاسرخ کرمانشاه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ات‍ح‍ادی‍ه‌، م‍ن‍ص‍وره‌ (ن‍ظام‌ م‍اف‍ی‌)، ‏‫۱۳۱۲ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : نفت چیاسرخ کرمانشاه‏‫: منتخبی از اسناد حکومتی عبدالحسین میرزا فرمانفرما ۳۲ - ۱۳۱۹ق.‬‮‬‏‫/ به کوشش منصوره اتحادیه (نظام‌مافی)، اسماعیل شمس، سعید روحی.‮‬
‏مشخصات نشر : تهران: نشر تاریخ ایران‏‫، ۱۳۹۴.‬‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۶ص.‬‏‫: مصور‮‬‏‫؛ ‎۲۱/۵×۱۴/۵س‌م.
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬:‭978-964-6082-99-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ا، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍رزا، ‏‫۱۲۳۶ - ۱۳۱۸‏‬ -- اسناد و مدارک
‏موضوع : میدان نفتی چیا‌سرخ
‏موضوع : ‏‫‬‭Chia Surkh Oil Field
‏شناسه افزوده : ش‍م‍س‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،
‏شناسه افزوده : روحی، سعید، ۱۳۵۰ -
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‮‭DSR۱۴۷۴ /ف۴‏‫‭‮الف‬۲۲ ۱۳۹۴‮
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۷۴۱۲۱
 
   آدرس ثابت  نفت چیاسرخ کرمانشاه
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۹۸۳۹۸ ‬
‪ ۱۷۷۹۱۵۹ ‬
۱
۱۳۹۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۹۸۴۰۰ ‬
‪ ۱۷۷۹۱۶۰ ‬
۲
۱۳۹۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh