روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍ظری‌ ه‍ف‍ت‍گ‍ان‍ه‌ در ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : راب‍ی‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ارل‌
Rubington, Earl
‏عنوان و نام پديدآور : روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍ظری‌ ه‍ف‍ت‍گ‍ان‍ه‌ در ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ارل‌ راب‍ی‍ن‍گ‍ت‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ وای‍ن‍ب‍رگ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ رح‍م‍ت‌ال‍ه‌ ص‍دی‍ق‌س‍روس‍ت‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫،۱۳۹۳.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ۳۱۷ص.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ۲۶۳۷.
‏شابک : ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : 978-964-03-4777-5‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:. ‎The study of social problems: seven perspectives‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ قبلی: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،۱۳۸۲.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ هشتم.‬
‏يادداشت : این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.[۲۸۵] - ۳۱۷.‬
‏موضوع : مسائل اجتماعی
‏موضوع : جامعه‌‌شناسی -- ایالات متحده
‏شناسه افزوده : وای‍ن‍ب‍رگ‌، م‍ارت‍ی‍ن‌، ۱۹۳۹ - م‌.، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍م‍ک‍ار.
‏شناسه افزوده : Weinberg, Martin S.
‏شناسه افزوده : ص‍دی‍ق‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۲۷ - ‏۱۳۹۲.‬، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭‭‭‭HN۱۷/۵‭‮‬‏‫‭‭‭‭‭‭/ر۲ر۹ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭‭۳۶۱/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۴۱۲۰۳
 
   آدرس ثابت  روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍ظری‌ ه‍ف‍ت‍گ‍ان‍ه‌ در ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۴۵۱۰۰ ‬
‪ ۱۷۸۰۶۱۴ ‬
۱
۱۳۹۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۴۵۱۰۱ ‬
‪ ۱۷۸۰۶۱۵ ‬
۲
۱۳۹۵
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh