‏‫‫ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا‬‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۱۲ - ‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫‫ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا‬‬‏‫/ گ‍ردآوری‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ ج‍ع‍ف‍ری‌.‬‬‮‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ ت‍ه‍ران‌‬‬‏‫: م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌‬‬‏‫، ۱۳۹۳.‬‬‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ چ‍ه‍ار، ۵۹۱ ص‌.‬‬‏‫: ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌).‮‬‏‫؛ ‎۳۴×۲۴/۵ س‌م.‬
‏فروست : ‏‫ م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌‬‬‏‫؛ ۳۷۵.‬‬
‏شابک : ‏‫‬۶۵۰۰۰۰ ریال‏‫‬: 978-964-342-143-4
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...Abbas Jafari. Gita shenasi - ye - novin - e - keshvarha ‬‭.‬‬‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ قبلی: م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌‏‫‏، ۱۳۸۲. (‏‫‏چ‍ه‍ار، ۵۸۶ ص‌.)‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ ششم.‮‬
‏موضوع : فرهنگ جغرافیایی
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها
‏شناسه افزوده : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭G۱۰۳/۵‏‫‬‮‭/ج۷گ۹ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۱۰/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۰۳۵۹۰
 
   آدرس ثابت  ‏‫‫ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا‬‬
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۶۲۶۷۳ ‬
‪ ۱۲۹۶۷۳ ‬
۱
۱۳۹۳
۶
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۴۶۲۶۷۴ ‬
‪ ‏‫‬‮‭G۱۰۳/۵ ‏‫‬‮‭/ج۷گ۹ ۱۳۹۳ ‬
۲
۱۳۹۳
۶
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh