بازنمایی روان زخم در داستان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏۳۵۷۴۴۷۲
‏پدیدآور : دادخواه‌کهنگی، انسیه‌سادات
‏عنوان و نام پديدآور : بازنمایی روان زخم در داستان‌[منابع الکترونیکی: پایان نامه]: خوانش تطبیقی رمان شب پیشگویی پاول آستر و بوف کور صادق هدایت/پژوهشگر انسیه‌سادات دادخواه‌کهنگی؛ استاد راهنما علیرضا جعفری؛ استاد مشاور زهرا بردباری.
‏عنوان ديگر : A representation of trauma in fiction: a zizekian comparative reading of Paul Auster’s Oracle night and Sadeq Hedayat’s The blind owl.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): زبان و ادبیات انگلیسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‬‏٬ ۱۳۹۳.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده‌ زبانهای خارجی٬ گروه زبان انگلیسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬‏۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۱ منبع برخط (۱۷۳ ص.).
‏يادداشت : چکیده: انگلیسی.
زبان متن: انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏نوع منبع الکترونیکی : فایل متنی (MS Word).
‏شناسه افزوده : جعفری، علیرضا، ‏‫۱۳۴۵ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : بردباری، زهرا، استاد مشاور
‏توصیفگر : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ‏‫۱۲۸۱ - ‏۱۳۳۰.
اوس‍ت‍ر، پ‍ل‌، ‏‫۱۹۴۷ - م.‏‬
Auster, Paul
‏توصیفگر : بوف کور
شب پیشگویی
Oracle night
‏توصیفگر : م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
Comparative Studies
زخم‌ها و آسیب‌ها
Wounds and injuries
داستان‌های فارسی
Persian fiction
داستان‌های آمریکایی
American fiction
قرن بیستم
Twentieth century
قرن ۱۴
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا
Content Analysis
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبان انگلیسی
 
   آدرس ثابت  بازنمایی روان زخم در داستان
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh