استفاده و سوءاستفاده از تاریخ
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ی‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۸۸۷-۱۹۶۶م‌.
Geyl, Pieter
‏عنوان و نام پديدآور : استفاده و سوءاستفاده از تاریخ [کتاب]/ پيتر خيل ؛ ترجمه حسن كامشاد.
‏مشخصات نشر : تهران: فرهنگ جاوید‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۱ ص.‬‏‫؛ ‎۲۱/۵×۱۴/۵ س‌م.
‏شابک : ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭978-600-618-251-3:‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Use and abuse of history,1970‭.‭
‏يادداشت : کتاب حاضر در سال ۱۳۷۲ با عنوان" اس‍ت‍ف‍اده‌ و س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍اری‍خ‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ن‍اظره‌ م‍ول‍ف‌ ب‍ا آرن‍ل‍د ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌)" توسط ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ به چاپ رسیده است.
‏یادداشت : نمایه. 
‏عنوان دیگر : اس‍ت‍ف‍اده‌ و سوء اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍اری‍خ‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ن‍اظره‌ م‍ول‍ف‌ ب‍ا آرن‍ل‍د ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌).
‏موضوع : تاریخ -- فلسفه
‏شناسه افزوده : ک‍ام‍ش‍اد، ح‍س‍ن‌، ‏‫ ۱۳۰۴ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‬‭D۱۶/۸‬‮‏‫‭/خ۹‮الف‬۵ ۱۳۹۳‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۰۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۴۰۱۵۲
 
   آدرس ثابت  استفاده و سوءاستفاده از تاریخ
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۷۳۷۷۶ ‬
‪ ۱۶۲۳۸۱۸ ‬
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۷۳۷۷۷ ‬
‪ ۲۱۵۰۵۹۲ ‬
۲
۱۳۹۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh