رسیدگی محکمه تجارت به دعوی مطالبه مالی میرزاعلی‌آقا همدانی از میرزاابوطالب اسلامیه (مدیر شرکت گوشت) اسلامیه و کمپانی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۲۹۸/۸۷۴۴۳
‏عنوان : رسیدگی محکمه تجارت به دعوی مطالبه مالی میرزاعلی‌آقا همدانی از میرزاابوطالب اسلامیه (مدیر شرکت گوشت) اسلامیه و کمپانی [سند]
‏سطح استاندارد : پرونده
‏منشا : ایران. وزارت دادگستری
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۰۲_۱۳۰۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳۸ برگ.‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫مراحل رسیدگی محکمه تجارت تهران به دعوی آقاسیدشکراله، وکیل میرزاعلی‌آقا همدانی بر علیه میرزاابوطالب اسلامیه (مدیر شرکت اسلامیه، مدیر کمپانی سابق گوشت و تاجر مقیم کاروانسرای امیر) در خصوص مطالبه اقساط بدهی استقراضی مدعی علیه به مدعی در زمان سرپرستی کمپانی گوشت.‬
‏توصیفگر : ‏‫میرزاابوطالب اسلامیه (مدیر شرکت)‬
میرزاعلی‌اکبر همدانی
‏توصیفگر : ایران. وزارت عدلیه. محکمه تجارت
دیوانخانه عدلیه
اداره شرکت گوشت تهران
شرکت اسلامیه
کمپانی گوشت
‏توصیفگر : ش‍ک‍ای‍ت‌
آیین دادرسی
م‍راح‍ل‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دع‍اوی‌
اختلافات مالی
تأدیه بدهی‌ها
وک‍ال‍ت‌
وک‍لای‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
احضاریه
ش‍رک‍ت‌‌ها
مدیران
م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ج‍اری‌
‏توصیفگر : تهران
‏مركز نگهداري سند : آرشيو ملي ايران
‏شناسه سند : ۲۹۸/۸۷۴۴۳
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  رسیدگی محکمه تجارت به دعوی مطالبه مالی میرزاعلی‌آقا همدانی از میرزاابوطالب اسلامیه (مدیر شرکت گوشت) اسلامیه و کمپانی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh