قاچاق تریاک توسط شرکت‌ها
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۲۹۸/۸۴۸۳۵
‏عنوان : قاچاق تریاک توسط شرکت‌ها[سند]
‏سطح استاندارد : پرونده
‏منشا : ایران. وزارت دادگستری
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫‫۱۳۲۷ق.‬‬‬‬‬‭‭‭‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫۱۳ برگ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫ + ‏‫۴ پاکت.‬‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫شکایت شرکت اسلامیه تهران درخصوص توقیف چهارصندوق تریاک وی توسط اداره‌تحدیدتریاک و گزارش اداره مزبور درخصوص قاچاقی‌بودن صندوق‌های تریاک.‬
‏توصیفگر : ایران. وزارت عدلیه
اداره مبارزه با تحدید تریاک
شرکت اسلامیه
‏توصیفگر : ش‍ک‍ای‍ت‌
ت‍وق‍ی‍ف‌ ام‍وال‌
ق‍اچ‍اق‌
تریاک
ش‍رک‍ت‌‌ها
پلیس
ج‍رای‍م‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ج‍اری‌
اجرای قانون
‏مركز نگهداري سند : آرشيو ملي ايران
‏شناسه سند : ‫‫‫‫‫‫۲۹۸/۸۴۸۳۵‬‬‬‬‬‬‬‭
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  قاچاق تریاک توسط شرکت‌ها
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh