گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ش‍رق‌ ب‍ا ک‍رت‌ ون‍ه‌گ‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۳-۲۴۵۴۳
‏سرشناسه : اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ش‍رق‌ ب‍ا ک‍رت‌ ون‍ه‌گ‍ات‌/ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
‏منشا مقاله : ش‍رق‌، (۲۹ ت‍ی‍ر ۱۳۸۳): ص‌ ۴ وی‍ژه‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌.
، ، (۳۰ ت‍ی‍ر ۱۳۸۳): ص‌ ۴ وی‍ژه‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌.
‏توصیفگر : ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌
‏توصیفگر : داس‍ت‍ان‌
‏توصیفگر : ون‍ه‌گ‍ات‌، ک‍ورت‌
‏توصیفگر : ام‍ری‍ک‍ا
‏توصیفگر : زب‍ان‌
‏توصیفگر : ن‍گ‍ارش‌ ادب‍ی‌
‏توصیفگر : ادب‍ی‍ات‌
‏توصیفگر : ف‍ن‍اوری‌
‏توصیفگر : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌
‏توصیفگر : ف‍ران‍وگ‍رای‍ی‌
‏توصیفگر : ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
 
   آدرس ثابت  گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ش‍رق‌ ب‍ا ک‍رت‌ ون‍ه‌گ‍ات‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh