بررسی موانع سیاسی و اقتصادی همگرائی ایران و کشورهای آسیای مرکزی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۹۰۵۶۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏۳۱۰۵۹۶۱‬‬‬
‏پدیدآور : محمدی، رحمان
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی موانع سیاسی و اقتصادی همگرائی ایران و کشورهای آسیای مرکزی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش رحمان محمدی؛ استاد راهنما حسین رفیع؛ استاد مشاور علی‌اکبر جعفری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): علوم سیاسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ‏‫‬‏۱۳۸۹.‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬‏۱۳۸۹.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏ح، [۱۴۳] ورق‬‬‬: جدول.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‬‏کتابنامه: ص. ۱۳۴-۱۴۲.‬‬‬
‏شناسه افزوده : رفیع، حسین، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، استاد مشاور
‏شناسه افزوده : جعفری، علی‌اکبر، ‏‫۱۳۴۶ -‎، استاد مشاور
‏توصیفگر : ه‍م‍گ‍رای‍ی‌
ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌[۱]
م‍وان‍ع‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
آسیای مرکزی
‏شناسه افزوده : دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  بررسی موانع سیاسی و اقتصادی همگرائی ایران و کشورهای آسیای مرکزی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh