وقف در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۹۱۲۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏۳۰۸۹۶۲۸
‏پدیدآور : مزارعی، سیداسمعیل
‏عنوان و نام پديدآور : وقف در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ سیداسمعیل مزارعی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق قضایی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ، ‏‫‬‏۱۳۲۰.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬‏۱۳۲۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏سی و هشت ورق.
‏توصیفگر : وق‍ف‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
 
   آدرس ثابت  وقف در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh