کانون‌های متکثر قدرت و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۹۱۲۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۳۰۸۰۳۲۸‬‬‬
‏پدیدآور : قزل‌سفلو، محسن
‏عنوان و نام پديدآور : کانون‌های متکثر قدرت و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نام دانشجو محسن قزل‌سفلو؛ استاد راهنما علی‌اکبر جعفری؛ استاد مشاور احمد رشیدی؛ اساتید داور محمدتقی قزلسفلی، مهدی رهبری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): روابط بین‌الملل.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۹۱.‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۱.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ر، [۱۹۵] ورق.‬‬‬
‏يادداشت : چکیده:فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۱۸۵-۱۹۴.‬‬‬
‏شناسه افزوده : جعفری‌کجانی، علی‌اکبر، ‏‫۱۳۳۷ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : رش‍ی‍دی‌، اح‍م‍د، ‏‫[استاد]‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ایالات متحده. کاخ سفید
United States. White House Office
‏توصیفگر : س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌[۱]
نوآزادیخواهی
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ق‍درت‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏توصیفگر : آمریکا
‏شناسه افزوده : دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  کانون‌های متکثر قدرت و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh